Údaje spoločností Pfizer/BioNTech o BNT162b2, ich vakcíne COVID-19, boli zverejnené v novom vedeckom dokumente, ktorý ukazuje 95-percentnú mieru účinnosti. NOVINKY
Boli zverejnené údaje o bezpečnosti a účinnosti zo štúdie fázy III s vakcínou BNT162b2
Údaje spoločností Pfizer a BioNTech o BNT162b2, ich vakcíne COVID-19, boli zverejnené v novom vedeckom dokumente, ktorý ukazuje 95-percentnú mieru účinnosti.

Pfizer/BioNTech Vakcína proti ochoreniu covid-19

Pfizer a BioNTech sa oznamuje d že bezpečnosť a konečné výsledky účinnosti zo štúdie fázy III BNT162b2, ich mRNA na báze COVID-19 vakcíny kandidáta, boli zverejnené. Podľa spoločností bolo do štúdie zapojených 43 448 účastníkov – 21 720 z nich dostávalo BNT162b2 a 21 728 placeba. Dva-režim dávkovania z 3 0mg BNT162b2 , ktorá mala 21 dní od seba, bolo preukázané, že je dobre tolerovaná a preukázala vakcína účinnosť o 95 percent proti COVID-19 .
Údaje spoločností Pfizer/BioNTech o BNT162b2, ich vakcíne COVID-19
Fáza III štúdie bola navrhnutá ako 1: 1 vakcíny kandidáta s placebom, randomizovaná, pozorovateľa slepej štúdie sa dosiahlo bezpečnosti, imunitné reakcie a účinnosti dáta potrebné pre regulačnej kontrole.

„ Hlavné údaje dokazujú, že náš kandidát na vakcínu COVID-19 je vysoko efektívny pri prevencii ochorenia COVID-19 a je všeobecne dobre tolerovaný. Y sú dokladom mimoriadneho úsilia k dodaniu účinnej očkovacej látky s priaznivým bezpečnostným profilom rýchlo a slúžiť ako na základ pre naše regulačné podanie celého na svete, “povedal Dr. Kathrin Jansen, Senior Vice President a Head of Vaccine Research & Development na Pfizer.

“Sme veľmi povzbudení k údajom, ktoré v dicate že naša vakcína kandidát je dobre tolerovaná a vysoko účinný bez ohľadu na vek, pohlavie, etnického pôvodu a pre-existujúcim komorbidít. Sa všetko sú rozhodujúcimi faktormi pre vakcíny , aby boli účinné v pomôcť riešiť na pandémiu, “povedal Dr. Özlem Turiec, Chief Medical Of ficer a spoluzakladateľ of BioNTech .

“Zdieľanie ďalších údajov zo na Phase III štúdie v renomovaný recenzovaný časopis zdôrazňuje náš záväzok k transparentnosti a vedeckej presnosti. Obidve považujeme za dôležité v tomto dôležitom spoji s ďalšími potenciálnymi autorizáciami našej vakcíny v nedohľadne. “

Pfizer mRNA na COVID-19, Výhody vakcín

Medzi 3 6523 účastníkov, ktorí nemali žiadne dôkazy o existujúcich alebo pred SARS-CoV-2 v Fection u v čase z na očkovanie, re boli 170 prípadov z COVID-19 pozorovali s nástupom aspoň sedem dní po v druhej dávke; Osem prípadov došlo vo vakcinačných príjemcov a 162 vo placeba. Medzi účastníkmi s a bez dôkazov o predchádzajúceho SARS CoV-2 v Fection, re deväť prípadov z COVID-19 medzi príjemcami očkovacej látky a 169 medzi príjemcami placeba.

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky z BNT162b2 boli prechodné, mierne až stredne silnej bolesti v v jection mieste, únava a bolesti hlavy a sa spravidla vyriešený do dvoch dní. Tieto reakcie boli menej časté a miernejšie u starších dospelých ako u mladších dospelých. Re žiadne COVID-19 súvisiace úmrtia.

Spoločnosti povedať, že všetky skúšobné účastníci budú aj naďalej sledované posúdiť dlhodobú ochranu a bezpečnosť počas ďalších dvoch rokov potom, čo sa ir druhej dávke.

Výsledky štúdie sú publikované v New England Journal of Medicine .