Toto odhalenie je zrejmé, že sa ihneď uvidí, koľko z toho, čo nasleduje, tvrdím, že je mojím vlastným textom; a bude sa tiež chápať, že na prvých niekoľkých stránkach, ktoré napísal pán Poe, nie je uvedená žiadna skutočnosť.
Príbehy Arthura Gordona Pyma z Nantucketu
Dokonca aj pre tých čitateľov, ktorí nevideli posla, nebude potrebné poukazovať na to, kde končí jeho časť a kedy začína môj vlastný, rozdiel v štýle bude ľahko zrejmý.
Jedno z týchto dobrodružstiev uvediem na úvod k dlhšiemu a výraznejšiemu rozprávaniu. Raz v noci sa konal večierok u pána Barnarda a Augustus ani ja sme neboli trochu pod vplyvom alkoholu. Ako obvykle, v takýchto prípadoch som si radšej zobral časť postele, ako som chcel ísť domov. Šiel som spať, ako som si myslel, veľmi potichu (bol blízko jedného, keď sa strana rozpadla) a bez toho, aby vyslovil slovo k svojej obľúbenej téme.